AWARIA? ZGŁOSZENIA 24/dobę

Pogotowie awaryjne: 500 370 533

Awaria windy: 501 077 113

Kobieta wskazująca na podpisywane dokumentyZarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi to nie tylko nasza specjalność, ale przede wszystkim pasja. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, doskonałej znajomości rynku oraz indywidualnemu podejściu do każdego klienta jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy standard usług. Naszym celem jest nie tylko efektywne zarządzanie nieruchomościami, ale przede wszystkim zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa naszych klientów. Dążymy do tego, aby każda wspólnota mieszkaniowa, którą zarządzamy, była miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla mieszkańców.

 

Obsługa administracyjna i techniczna

 • Weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.
 • Przygotowanie i organizacja zebrań Wspólnoty oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji (zawiadomienie o zebraniu, powiadomienie o podjętych uchwałach).
 • Przygotowywanie projektów uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych Wspólnoty.
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty.
 • Realizacja uchwał Wspólnoty.
 • Prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i mieszkańców.
 • Reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz przed osobami fizycznymi, prawnymi, organami administracji państwowej i samorządowej zgodnie z ustawą o własności lokali.
 • Prowadzenie korespondencji z właścicielami.
 • Wydawanie poświadczeń i zaświadczeń dotyczących lokali.
 • Przygotowywanie projektu rocznego planu gospodarczego nieruchomości.
 • Pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia części wspólnej nieruchomości.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 • Przygotowywanie zleceń określonych przepisami prawa kontroli technicznych i okresowych przeglądów budynku i urządzeń stanowiących ich wyposażenie.
 • Przygotowywanie planów remontowych, wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, zbieranie ofert, przeprowadzenie procedury wyboru wykonawców i dostawców -decyzja o wyborze wykonawcy należy do Zarządu Wspólnoty.
 • Organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych i remontowo-konserwacyjnych dotyczących nieruchomości wspólnej, współpracujemy z firmami specjalizującymi się utrzymaniem porządku wewnątrz i na zewnątrz nieruchomości oraz w zakresie pogotowia awaryjnego całodobowego.

 

Obsługa księgowa

 • Otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek.
 • Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Wspólnoty.
 • Udostępnianie informacji o rozliczeniach poszczególnych lokali, uchwał, informacji dotyczących nieruchomości przez Internet (każdy właściciel posiada swój login i hasło).
 • Przesyłanie rozliczeń i dokumentów w formie elektronicznej do właścicieli zabezpieczonych hasłem.
 • Przygotowywanie stosownych deklaracji podatkowych i występowanie w imieniu Wspólnoty przed organami skarbowymi i ZUS.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych Wspólnoty.
 • Przedsądowa windykacja (wezwania przedsądowe, ugody).
 • Rozliczanie mediów.
 • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów.
 • Prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości.